Kila kupusa – Plodored najvažnija mera kontrole bolesti

kupus u polju

Prouzrokovač kile kupusa voli gajenje u monokulturi. 

Kilu kupusa prouzrokuje gljiva Plasmodiophora brassicae koja se u poslednje vreme sve češće javlja na našem proizvodnom području usled gajenja kupusa u monokulturi.

Simptomi kile kupusa

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS) podseća na simptome po kojima možemo prepoznati kilu kupusa.

Lišće zaraženih biljaka dobija najpre svetlozelenu boju, a kasnije požuti.

Na korenu i podzemnim delovima stabla dolazi do formiranja izraslina, odnosno gukastih tvorevina.

Usled infekcije ovim patogenom biljke zaostaju u porastu, a glavica se ili ne formira ili ostaje sitna i meka.

Zaražene biljke propadaju ostavljajući ogoljena mesta na parceli.   

Trajne spore 

Ovaj patogen se održava u zemljištu u vidu trajnih spora. Iz njih klijaju zoospore koje vrše infekcije na korenu.

U zaraženim ćelijama korena dolazi do ubrzane deobe i nastaju krupne ćelije, odnosno dolazi do zadebljanja i gukastih tvorevina.

U ovim tvorevinama obrazuju se trajne spore koje nakon raspadanja zaraženog tkiva korena dospevaju u zemljište.

Plodored najvažnija mera kontrole kile kupusa

Suzbijanje ove bolesti je teško.

Zadovoljavajuće rezultate daju samo kombinacije različitih mera kontrole, savetuju zaštitari bilja PIS-a.

Trajne spore dugo zadržavaju vitalnost u zemljištu, s toga je plodored najvažnija mera kontrole ove bolesti

Na zaraženim parcelama ne treba gajiti kupus najmanje 7 godina.

Za sadnju kupusa koristiti dobro drenirano zemljište slabo alkalne reakcije.

Takođe, jedna od mera kontrole je i hemijska dezinfekcija zemljišta za proizvodnju rasada kao i samog rasada pre rasađivanja.

Ukoliko dođe do pojave bolesti, PIS preporučuje uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede