Kako zaštiti zimsku salatu u zaštićenom prostoru

salata

Proizvodnji i zaštiti salate u plasteniku potrebno je posvetiti posebnu pažnju primenom preventivnih mera.

Zaštita zimske salate u plastenicima     

Salata ima skromne zahteve prema temperaturi i svetlosti pa se kod nas gaji tokom zime bez grejanja. 

Vremenski uslovi u januaru, naglo otopljavanje (temperatura između -5 i +5 0C) stvaraće povoljne uslove za truleži glavice salate. Ovoj pojavi će naročito biti podložni usevi koji su u fazi rozete i na početku zavijanja u glavicu.    

Značaj preventivnih mera  

Posebno obratiti pažnju na preventivne mere kao izuzetno značajne. Tu podrazumevamo provetravanje i umereno zalivanje. Navodnjavati  svakih 15-20 dana sa 25-30 lit/m2 vode vodeći računa kada se očekuje više vezanih sunčanih dana i sa što višim temperaturama. Cilj svih ovih mera je da lisna masa bude što kraće vreme vlažna.    

Fungicidi se preporučuju u objektima gde je i ranijih godina bilo problema sa truleži glavica, odnosno gde je loše provetravanje plastenika. Pri primeni pesticida voditi računa o karenci.      

Plesan i trulež salate

Siva plesan (Botrytis cinereaparazitira salatu u svim stadijumima razvoja od setve do berbe, a nakon toga i pri transportu i u skladištu. Prvi simptom zaraze je tamna, vodenasta zona u osnovi struka ili lista. Napadnuti delovi biljaka brzo trule i gube tržišnu vrednost. 

Siva trulež (Botrytis cinerea) Foto: www.pisvojvodina.com
Siva trulež (Botrytis cinerea) Foto: www.pisvojvodina.com

Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta u plasteniku predstavlja osnovnu meru zaštite. Kada su prohladni i oblačni dani smanjiti zalivanje i obavezno provetravati. Obolele biljke odstranjivati da ne bi došlo do širenja zaraze.      

Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorumje česta u zaštićenom prostoru i tamo gde se ne poštuje plodored (gde se sadi više puta godišnje). Zaraza nastaje u zoni korenovog vrata gde se kasnije javlja meka trulež. Biljka truli u zoni korenovog vrata, zbog toga  gubi turgor i biljka se lako odvaja od korena. Na delu glavice koji je okrenut prema zemlji  često se uočava micelija gljive u vidu belih komada vate. Zaštita od ovog patogena ogleda se u uklanjanju zaraženih biljaka iz plastenika i sprovesti dezinfekciju zaraženog dela.       

Hemijska zaštita salate

Kada govorimo o hemijskoj zaštiti koristimo pesticide koji preventivno sprečavaju gore navedene bolesti i štetne insekate.

Protiv sive i bele truleži koriste se Switch 62,5 WG, Ronilan-FL, Sumilx 50-FL i dr.

Od insekticida u suzbijanju lisnih vaši, tripsa, grinja, mogu se upotrebiti Actara25-WG, Chess, Karate Zeon i sl.   

Pokrivanje biljaka sa agrotekstilom je preporučljivo samo ako je salata u fazi glavičenja i kada se očekuju noćne temperature oko ili ispod -5 0C. Preko dana (kada su temperature u plusu) i ovakav usev je potrebno otkriti.     

Ljiljana Vojinović dipl. inž. zaštite bilja 

psss.rs  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?