Kako sprečiti viroze u usevu paprike

paprike

Za proizvodnju paprike koristiti zdrav, bezvirusni materijal. U protivnom vreba opasnost od viroza.

U proizvodnji povrća biljke mogu propasti usled zaraze virusima. Viroze paprika izazivaju različiti virusi.

Hlorotične pege, deformacija plodova, zastoj u porastu biljke neki su od simptoma viroza u usevu paprike.

Kako prepoznati simptome viroza i možemo li sprečiti zarazu, saznajemo od Jelene Grbić, dipl. inžinjera zaštite bilja PSSS.

Virusi paprike

Brojnost virusa koji zaražavaju papriku stalno se povećava, tako da je do sada opisano 68 virusa u paprici.

Oboljenja izazvana virusima predstavljaju ograničavajući faktor uspešne proizvodnje paprike u svim regionima gde se paprika gaji kod nas.

U našoj zemlji je utvrđeno prisustvo više virusa paprike:

  • virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV),
  • virus crtičastog mozaika krompira (Potato virus Y – PVY),
  • virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt orthotospovirus – TSWV),
  • virus mozaika lucerke (Alfalfa mosaic virus – AMV) i
  • virus mozaika duvana (Tabacco mosaic virus – TMV).

Najčešći simptomi viroza paprike su na lišću u vidu hlorotičnog mozaika, žuto zelenih ili nekrotičnih pega nepravilnog oblika.

Poremećen je i razvoj liski koje su sitnije i izdužene ili sa nacigovanim centralnim nervom.

Na plodovima zaraženih biljaka mogu se uočiti hlorotične pege koje vremenom nekrotiraju, takvi plodovi se deformišu i dobijaju nepravilni oblik.

Jače napadnute biljke zaostaju u porastu i imaju žbunast izgled.

Viruse sa domaćina prenose vektori

Virusi se u prirodnim uslovima održavaju na korovima i jednogodišnjim i všegodišnjim biljaka domaćina.

Sa biljaka domaćina i korova viruse na useve paprike prenose vektori (lisne vaši i tripsi), koji pri jačem napadu mogu znatno raširiti virusnu infekciju.

Zdrav rasad, zdrava biljka

Osnovna mera kontrole protiv virusa jeste da se za proizvodnju koristi zdrav sadni materijal.

Preporučuje se suzbijanje vektora (vaši i tripsa).

Potrebno je uništavati korove oko i u plasteniku u kome se proizvodi rasad, kao i na parcelama na kojima se gaji paprika na otvorenom polju.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?