Folijarna ishrana povrća – zašto i kada

prskalica u plasteniku

Folijarna ishrana je dopunska ishrana biljaka. To je mera koja omogućuje brzo i efikasno delovanje, radi korekcije ishrane biljaka.

Zašto je folijarna ishrana korisna za biljke? U kojim slučajevima može pomoći da ostvarimo veći prinos? Objašnjenja daje Zlatko Vampovac, dipl. inž. poljoprivrede Poljoprivredne stručne službe Srbije

Činioci koji direktno utiču na prinos i kvalitet povrća su sortiment, klima, zemljište, agrotehnika, itd.

Zemljište je, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophodne za rast i razviće i koje biljke usvajaju preko korena.

I nadzemni organi, pre svih list, mogu da usvajaju mineralne materije i vodu.

Sposobnost biljaka da usvajaju vodu i hraniva preko lista u savremenoj proizvodnji povrća, kako na otvorenom tako i u zaštićenom prostoru, koristi se kao redovna agrotehnička mera u ishrani biljaka. Ovakav vid ishrane naziva se folijarna ishrana.

Koristi od folijarne ishrane 

Prednost folijarne ishrane je u tome što je ovu meru moguće izvoditi i više puta u toku vegetacije tako da možemo uticati na povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta povrća, kao i povećanje otpornosti na bolesti i štetočine.

Pri intenzivnoj proizvodnji povrća uprkos obilnom i pravilnom unošenju hraniva u zemljište, često se javljaju nedostaci pojedinih elemenata, kao posledica nemogućnosti korena da usvaja dovoljne količine hraniva, pa se kao rešenje tada nameće folijarna ishrana.

Folijarna ishrana se koristi i u slučajevima:

  • oštećenja ili bolesti korena
  • ako postoje uslovi koji utiču na slabo usvajanje ili potpuni prestanak usvajanja hraniva iz zemljišta
  • poremećen vodno-vazdušni režim,
  • nepovoljna pH vrednost,
  • niska ili visoka temperatura zemljišta,
  • ispiranje hraniva iz oraničnog sloja,
  • fiksacija pojedinih hranljivih elemenata.

Folijarna ishrana nije, niti treba da bude, osnovni ili jedini način ishrane biljaka, već je treba posmatrati kao dopunsku ishranu, odnosno meru koja omogućuje brzo i efikasno delovanje, radi korekcije ishrane biljaka.

Ovakav način ishrane savetuje se i u slučaju pojave oštećenja, koja su izazvana vremenskim nepogodama (kiša, grad, vetar) ili oštećenja od bolesti i insekata, kao i fiziološka oštećenja.

Može da se izvodi i kombinuje sa drugim agrotehničkim merama, pre svih zajedno sa primenom sredstava za zaštitu bilja.

Obično se u prskalicu stavlja prvo zaštitno sredstvo, pa tek onda đubrivo.

U tom slučaju, pri primeni, đubrivo pomaže boljem usvajanju pesticida od strane biljaka i boljem efektu zaštite.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?