Bob sejati u prvoj dekadi aprila, širokoredno, na dubini 6-8 cm

Bob se uzgaja i koristi u ljudskoj ishrani od davnina. Na Balkan su ga doneli Sloveni.

Koristimo ga za ishranu ljudi jer je bogat proteinima, gvožđem i vlaknima. Za pripremu variva koristimo zrelo seme, a za pravljenje hleba brašno od boba koje mešamo sa pšeničnim brašnom.

Bob je korisno hranivo za stoku. Možemo koristiti zrelo seme ove biljke kao prekrupu i koncentrovano hranivo. Silaža boba i zelena krma su visoko vredna hraniva.

Ova korisna biljka je i azotofiksator, pa “hrani” zemljište azotom. Koristi se i kao zelenišno đubrivo.

Foto: pixabay.com

Tehnologija proizvodnje boba (Faba vulgaris)

Klimatski i zemljišni uslovi u našoj zemlji su pogodni za proizvodnju boba. Nekoliko saveta o proizvodnji saznajemo od Danijele Ilić, mast. inž. poljoprivrede.

Plodored

Bob ne podnosi monokulturu. Na istu parcelu bob ne sme dolaziti pre 3 do 4 godine.

Najbolji predusevi za bob su ozima strna žita, šećerna repa, krompir i kukuruz.

Obrada zemljišta

Osnovnu obradu treba izvesti ranije u jesen na dubini od 25 do 30 cm. U proleće kada se zemljište prosuši zatvaraju se brazde i predsetveno se pripremi na dubini od 10 cm, kombinovanim oruđima.

Đubrenje

Dobro podnosi direktno đubrenje stajnjakom, naročito kada se gaji na težim zemljištima. Otuda se može koristiti i do 40 t/ha stajnjaka, navodi Ilić.

Bob podnosi sledeće količine mineralnih đubriva od 30 do 40 kg/ha azota (predsetveno), od 40 do 90 kg/ha fosfora i od 40 do 80 kg/ha kalijuma.

Setva

Bob je usev izrazito rane prolećne setve. Optimalno vreme setve je u prvoj dekadi aprila.

Prosečna gustina useva boba treba da iznosi od 300 000 do 500 000 klijavih zrna po hektaru (zavisno od namene proizvodnje, za seme, silažu ili seno).

Bob je usev širokoredne setve. Za proizvodnju semena rastojanje između redova iznosi 50 do 60 cm, a za proizvodnju zelene mase rastojanje je manje i iznosi od 30 do 40 cm. Dubina setve iznosi od 6 do 8 cm.

Nega

U periodu od nicanja do cvetanja izvode se bar dva međuredna kultiviranja (prašenja). Prvo se obavlja kada biljke dostignu visinu od 10-12 cm, a drugo posle ovog 10 do 15 dana.

Može da se vrši i ogrtanje zbog zaštite od hladnoće i to dva ogrtanja – prvo u fenofazi četvrtog lista i drugo u fenofazi cvetanja, savetuje Ilić, savetodavac PSSS.

Žetva

Bob dobro naknadno sazreva. Kod njega je sukcesivno sazrevanje, prezrele mahune pucaju i seme se osipa iz mahuna.

Foto naslovna: A. Mihajlović

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?