Zrenjanin: Konkurs za nabavku pčelinjih zajednica i košnica

košnice nove

Grad Zrenjanin je raspisao Konkurs za dodelu sredstava za nabavku pčelinjih društava i košnica u 2017. godini.

Cilj konkursa je povećanje proizvodnje, produktivnosti, konkurentnosti, modernizacija i dostizanje standarda i održivog upravljanja resursima u oblasti pčelarstva kroz dodelu sredstava za nabavku pčelinjih društava i košnica.

Iznos sredstava 

Za realizaciju ovog konkursa predviđen je ukupan iznos od 3.000.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od 100 % od plaćenog iznosa cene kupljenih pčelinjih društava i košnica.

Prilikom obračuna se uzima vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Iznos odobrenih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 100.000,00 dinara.

Sredstva će se koristiti za nabavku pčelinjih društava i košnica.

Podsticajna sredstva može da ostari fizičko lice, nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva.

Opšti uslovi za učešće na konkursu:

1. Podnosilac prijave treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom;

2. Podnosilac prijave mora biti sa teritorije grada Zrenjanina i proizvodnjom na teritoriji grada Zrenjanina;

3. Podnosilac zahteva mora da ima izmirene poreske obaveze i dospele javne dažbine prema lokalnoj samoupravi;.

4. Podnosilac zahteva mora da ima izmirene obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim iz sredstava budžeta grada Zrenjanina;.

5. Investicija mora da je realizovana u 2017. godini, pri čemu se pod realizacijom investicije smatra izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti) kao i stavljanje investicije u
funkciju u skladu sa namenom;

6. Podnosilac zahteva i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica;

7. Podnosilac prijave mora namenski da koristi i ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od pet (5) godina od dana nabavke opreme. 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja u registru poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Uprava za trezor imaju upisano maksimum 30 košnica. Pčelinja društva i košnice za pčelarstvo mogu se nabaviti isključivo od pravnih i drugih lica koja su registrovana za prodaju pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 28.04.2017. godine

O potrebnoj dokumentaciji pročitajte OVDE.

Kontakt za dodatne informacije

Dodatne informacije možete dobiti lično ili putem telefona 066/8660066 od 08 do 15 časova u Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Zrenjanina.

Tekst Konkursa, Prijavu i Pravilnik o dodeli sredstava za nabavku pčelinjih društava i košnica za pčelarstvo u 2017. godini na teritoriji grada Zrenjanina mogu se preuzeti lično u Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj i sa internet adrese: www.zrenjanin.rs «Konkursi i oglasi»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?