Poziv pčelarima da prijave SPOS-u ovogodišnja trovanja pčela

Veliki problemi za pčele i pčelare – nelegalna primena određenih neonikotionida koje paori kupuju na crnom tržištu.

Problem srpskih pčelara je nelegalna primena tri sporna neonikotinoida suprotno srpskim i evropskim propisima od strane nesavesnih poljoprivrednika. 

Srbija je pratila propise EU i pre par godina zabranila tretman semena suncokreta i kukuruza spornim neonikotinoidima (imidakloprid, tiametoksam i klotianidin). EU je zabranila svaku vrstu njihove primene na otvorenom prostoru (ubuduće se smeju koristiti samo u staklenicima).

Pitanje je meseci kada će se ta zabrana primeniti i u Srbiji, preneo je Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) nakon sastanka predsednika SPOS-a sa šefom fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede Nenadom Milojevićem.

Sve veći broj poljoprivrednika se odlučuje da tretira seme suncokreta i kukuruza zabranjenim neonikotinoidima, uglavnom ih nabavljajući na crnom tržištu, na kome su znatno jeftiniji. O ovom problemu nedavno je pisao Predsednik SPOS-a u časopisu „Srpski pčelar“.

Na sastanku sa šefom fitosanitarne inspekcije Nenadom Milojevićem razgovarano je o svim mogućim modalitetima za rešavanje ovog velikog problema nelegalne primene neonikotionida, jer pčelari skoro nikako ne mogu znati na kojim parcelama je seme tretirano neonikotinoidima, a na kojim nije. 

SPOS i šef fitosanitarne inspekcije dogovorili su sledeće: 

  • Da se pozovu svi pčelari i savesni poljoprivrednici da anonimno prijave SPOS-u (pa će SPOS prijavu proslediti nadležnim inspekcijama) ili direktno inspekciji, svako saznanje o tome da neko tretira seme suncokreta ili kukuruza zabranjenim neonikotinoidima, ili pak da prodaje pesticide uvežene „crnim kanalima“ u svom domaćinstvu. 

  • Nakon prosleđivanja prijava inspekciji, inspekcija će službeno angažovati policijske organe, kao i tržišnu inspekciju, i proveriti tačnost prijave, te preduzati odgovarajuće mere. Sada je svakom od nas na raspolaganju da u svom selu, gradu ili opštini iskorenimo prodaju nelegalnih pesticida, i to moramo da uradimo ODMAH, već sada, a ne kad dođe trenutak za selidbu na suncokret 2019. godine, jer će tad biti kasno. Problem sa nelegalnim pesticidima je u tome što oni zvanično nisu predmet rada fitosanitarne inspekcije koja se bavi samo primenom legalno registrovanih pesticida. Crno tržište je predmet rada policije i tržišne inspekcije, a pesticidi na crnom tržištu se smatraju opasnim materijama, a ne pesticidima. Međutim, fitosanitarna inspekcija itekako može da „angažuje“ policiju i tržišnu inspekciju, ali mora da raspolaže prijavom onih koji se bave nelegalnom primenom ili nelegalnom distribucijim pesticida. 

  • Pored svega ovoga, naredne godine, kada suncokret bude zasejan i krene da niče i raste, fitosanitarna inspekcija uzorkovaće određeni broj parcela (najbolje po prijavi, ili slučajnim izborom, pre svega u krajevima gde je ove godine bilo trovanja, što znači da je bilo nelegalne primene neonikotinoida), i obaviti analizu biljaka na prisustvo spornih neonikotinoida. Jedna takva analiza košta oko 32.000 dinara (i država će u tu svrhu morati da odvoji značajnu sumu), te molimo da sve prijave budu ozbiljne i što je pouzdanije moguće. 

SPOS saopštava da, iako je bilo mnogo priče o trovanju pčela na suncokretu, ni SPOS ni inspekcija nisu dobili nijednu prijavu trovanja.

Zato moli sve pčelare za maksimalnu ozbiljnost po ovom pitanju. Sve je važno i ništa se ne sme prepustiti slučaju.

Važno je da pčelari prijave ovogodišnja trovanja na suncokretu Odboru za zaštitu pčela SPOS.

Obrazac koji treba popuniti nalazi se na svakoj omotnici časopisa „Srpski pčelar“, kao na sajtu SPOS-a (OVDE). 

Fotografija: Tatjana Mrdak 

 

 

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu