Pčelari od 15.4. i elektronski podnose zahtev za podsticaje po košnici

Od ponedeljka 15. aprila do 31. maja pčelari da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela.

Za pčelare ovo nije novina, jer je tako bilo i prethodnih godina.

Jedina razlika je što će zahtev ove godine moći da se pošalje i elektronskim putem.

Pčelari su prvi koji će za „podsticaje po košnici“ moći da podnesu zahtev elektronskim putem, zahvaljujući pilot projektu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na ovaj način će sama procedura ostvarivanja prava na podsticaj biti olakšana, a pčelari će mnogo brže doći do svog podsticaja, saopštila je Uprava za agrarna plaćanja.

Pristup aplikaciji za podnošenje elektronskog zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja uap.gov.rs.

Pčelari koji imaju registrovan elektronski potpis, ceo proces će obaviti unošenjem traženih podataka u aplikaciju (podaci o podnosiocu zahteva, broj poljoprivrednog gazdinstva, HID broj i broj pčelinjih stajališta) i elektronskim podnošenjem zahteva.

Tokom samog procesa elektronskog potpisivanja imaće detaljna uputstva koja će ih voditi kroz proces.

Rešenje povodom ovog zahteva biće im takođe prosleđeno elektronskim putem.

Podnosioci zahteva koji nemaju registrovan elektronski potpis, moći će da nakon unošenja traženih podataka, generišu obrazac za podnošenje zahteva koji će na sebi imati bar kod. Generisani obrazac sa bar kodom je neophodno odštampati, svojeručno potpisati, ili overiti (u slučaju da je podnosilac zahteva preduzetnik), a potom ga poslati preporučenom poštom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela može se podneti i na Obrascu – Zahtev za podsticaje po košnici pčela za _____ godinu, koji se dostavlja na gorenavedenu adresu.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 720 dinara po košnici pčela.

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu