Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds
punjenje teglica medom

Kod pčelara falsifikovani med nije utvrđen

Nepravilnosti kod pčelara se uglavnom tiču neadekvatnog čuvanja i dekristalisanja meda.

Inspekcija uzorkovala 746 uzoraka meda kod pčelara

Veterinarska inspekcija je u prethodnom periodu sprovela vanredni nadzor nad kvalitetom meda u prometu kod pčelara širom Srbije, saopštio je Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS).

Ukupno je uzeto 746 uzoraka, što je verovatno najveća akcija u istoriji Srbije.

Ogroman broj uzoraka ima odlične parametre analize, a sporadično je bilo loših rezultata. 

Rezultati ispitivanja kvaliteta meda kod pčelara

Parametri ispitivanja su bili: Senzorna analiza, količina glukoze i fruktoze, količina saharoze, sadržaj HMF, količina vode, količina nerastvorljivih materija, količina slobodnih kiselina, električna provodljivost, aktivnost dijastaze, prisustvo rezidua antibiotika i prisustvo rezidua pesticida, piše na sajtu SPOS-a.

– Uzorkovano je 746 uzoraka meda različitih vrsta (monoflorni i poliflorni)

– Senzorna analiza – 33 uzorka ne odgovara (nesvojstveni ukus, miris, konzistencija)

– 7 uzoraka ne ispunjava kriterijume kvaliteta zbog smanjenog udela redukujućih šećera (glukoze i fruktoze)

– 12 uzoraka ima veći procenat saharoze od propisanog (5 % odnosno 10 %)

– 30 uzoraka ima povišen nivo HMF

– 7 uzoraka ne ispunjava propisane uslove električne provodljivosti

– 12 uzoraka ima smanjenu aktivnost dijastaze

– ni u jednom uzorku nije utvrđeno prisustvo antibiotika i rezidua pesticida

– u 13 uzoraka je utvrđeno prisustvo sulfonamida

– 183 uzorka nije deklarisano na propisani način u skladu sa Pravilnikom (od potpunog nedostatka deklaracije do nedostataka vezanih za podatke o proizvodu: datum proizvodnje, rok upotrebe, oznaka serije / LOT-a, način proizvodnje, isticanje pogrešnog naziva – npr. „šumski med“ umesto „medljikovac“, navođenje da se radi o „100 % prirodnom medu“ ili „garantovano prirodan“ i slične izjave, neisticanje veterinarskog kontrolnog broja objekta na deklaraciji.

Inspekcija je upozorila pčelare da moraju pravilno da deklarišu svoj med, prenosi SPOS.

“Ovako veliki broj neadekvatnih etiketa tj. deklaracija samo govori da pčelari čiji je med uzorkovan verovatno nisu pčelari SPOS-a, jer je SPOS za svoje članove izdao precizno uputstvo kako treba da deklarišu med, kao i uputstvo kako pravilno da stave med u promet”, podseća SPOS. 

Ovom akcijom uklonjena je fama da i neki pčelari prodaju falsifikovani med.

U akciji falsifikovani med nije utvrđen, nepravilnosti se uglavnom tiču neadekvatnog čuvanja i dekristalisanja meda. 

SPOS očekuje da će inspekcija uskoro dostaviti i podatke o uzorkovanim medovima u prometu u trgovinama od strane pakera. 

 

Oznake:, , , , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije