Klube je "grejalica" za pčele

kosnice na snegu

Kakvo je to čudo prirode koje omogućava sićušnim pčelama da prežive hladne zime i veoma niske temperature? Šta se to dešava u košnicama u kojima zimuju?

O tome prenosimo tekst iz knjige “Kako (p)ostati pčelar” koju je napisao pčelar Živko Vujić iz Banja Luke. 

Pčele su veoma osetljive na hladnoću, pa formiraju klube: slaba društva na 13, srednja na 10, a jaka na 8 stepeni Celzijusovih. Na temperaturi ispod sedam stepeni ukoče se i praktično postaju nepomične, a ubrzo posle toga uginu. Međutim, u pčelinjem klubetu one mogu da izdrže veliku hladnoću i da obavljaju osnovne životne funkcije, sve dok se ne stvore povoljniji uslovi za njihov normalan život i rad.

Pčelinje klube ima oblik neznatno izdužene lopte, a unutra postoji mala šupljina. Na klubetu su pčele pribijene jedna uz drugu i na taj način proizvode, koriste i čuvaju toplotu.

Skupe se u srcu košnice, sabiju i vise na saću. Matica je u sredini, a oko nje njena straža. Pčele formiraju omotač. Kada pčele osete da ih hvata zima, uvlače se u gomilu, a njihovu ulogu preuzimaju druge. Klupko visi, ali se neprekidno diže i spušta (diše). Aktivnosti jesu usporene, ali nisu zaustavljene.

Trepereći složno krilima raspiruju u svom klubetu toplotu, koja je jednaka toploti prolećnog dana.

Pokreti pčela u klubetu

Pčele u klubetu ne miruju, kako to neki misle. Postoje tri vrste pokreta pčela u vreme njihovog boravka u klubetu:

Prvi nastaje zbog promene temperature u košnici. Kad je temperatura niža, klube se steže i postaje manje, a što je temperature viša, klube se, srazmerno povećanju toplote, širi. (Isti je princip kod živinog stuba u termometru).

Drugi pokret pčela u klubetu je da se pčele koje se nalaze na spoljašnosti klubeta, stalno i lagano kreću ka unutrašnjosti klubeta i obratno, one iz unutrašnjosti kreću se ka spoljašnosti klubeta. Na taj način pčele ravnomerno uzimaju hranu, proizvode, čuvaju i koriste toplotu.

Treći pokret je pokret celog klubeta prema hrani. Kad se na mestu gdje se nalazi klube potroši sva hrana, celo klube se polako pomera na drugo mesto prema hrani, gde je ima. Međutim, dok se prethodna dva pokreta mogu vršiti i po najvećoj hladnoći, treći se ne može obavljati u vreme niskih temperature, tako da klube ostaje tamo gde se nalazi sve dok ne otopli.

Kada hladnoća dugo potraje, može se desiti da pčele potroše svu hranu koja se nalazi iznad klubeta i iz neposredne blizine sa strane. Pošto klube zbog hladnoće ne može da se pomeri i približi hrani, iako je ima dovoljno na drugom kraju košnice, nastupa gladovanje pčela koje, ako duže potraje, može imati veoma štetne posledice, pa i da dovede do uginuća celokupnog pčelinjeg društva.

Kretanje klubeta

Kretanje klubeta prema medu i u povoljnim zimskim uslovima je veoma sporo. Ono je, praktično, neprimjetno, toliko koliko iznosi potrošnja meda u pravcu u kome se klube kreće. Tokom celog zimskog perioda klube se može pomeriti svega 8-10 centimetara. Kada se klube steže, udaljava se od meda, a kad se širi, približava se.

Zanimljivo je da razlika između toplote u šupljini klubeta i toplote van klubeta na rastojanju od od svega desetak centimetara, može da bude i preko 30 stepeni. Međutim, na površini samoga klubeta i u ovim uslovima toplota je zadovoljavajuća za pčele.

U hladnom periodu, dok su u klubetu, pčele troše veoma malo hrane, znatno manje nego u pašnom periodu, odnosno u periodu izletanja i normnalnog razvoja i rada. Radi toga, u dužem zimskom periodu pčele mogu da provedu prilično dugo bez pročišćavanja, samo pod uslovom da je za zimu ostavljena kvalitetna hrana.

Preuzeto sa sajta suprs.info

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?