kosnice niz

Izbor mesta za postavljanje pčelinjaka

U našim klimatskim uslovima pčelinja paša počine oko 10. maja. Ako planiramo da selimo naše pčele, postavlja se pitanje kakva lokacija je poželjna za postavljanje košnica.

Gde postaviti pčelinjak?

Najvažniji preduslov bi svakako trebalo da bude postojanje adekvatne pčelinje paše – livade, bagremari, šume, voćnjaci, komleksi poljoprivrednih imanja na kojima se gaje medonosne biljke -suncokret, facelija, esparzeta…

Blizina paše je od presudne važnosti za unos meda, jer je dokazano da je najekonomičniji let pčela do 750 metara vazdušne udaljenosti od mesta postavljanja pčelinjaka. Sa te razdaljine pčele donesu najviše nektara u odnosu na količinu koju potroše prilikom leta za sopstvenu energiju.

Pri izboru mesta za postavljanje pčelinjaka treba se pridržavati i Pravilnika o uslovima, načinu gajenja i selidbi pčela izdatog od Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Ovim pravilnikom bliže su određena pravila za postavljanje pčelinjaka u odnosu na naseljena mesta – škole, obdaništa, bolnice, zgrade, javne saobraćajnice, proizvođačke i prerađivačke pogone…

Šta je još važno? 

Ali pčelari pored odredbi ovog Pravilnika treba da znaju koji su još povoljni uslovi za izbor lokacije za smeštaj pčelinjaka:

– nije dobro da pčelinjak bude izložen jakim udarima severozapadnih i istočnih vetrova

– zemljište treba da je blago nagnuto na južnu stranu, ocedito, da je u blizini tekuća sveža voda i daleta košnica, takođe, budu okrenuta na tu stranu,

– pčelinjak treba da je osunčan, ali ne tokom celog dana. Idealna je „prošarana“ hladovina

– izbegavati jako zasenjena, vlažna i podvodna zemljišta, blizinu dalekovoda, antena i repetitora

– izbegavati da u neposrednoj blizini bude i drugih pčelinjaka.

– optimalan broj košnica na jednoj lokaciji: u prečniku od 3 km ne bi trebao da bude veći od 50 do maksimalno 100 košnica što zavisi od nektarske i polenske paše

– siguran pristupni put i što manja udaljenost od mesta stanovanja kako bi pčelar smanjio troškove putovanja.

Autor: Svetislav Marković, dipl. inž.
psss.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu