Fito farmacija

LG Seeds

Grupacija za pčelarastvo konstituisana u Privrednoj komori Vojvodine

U okviru Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine, konstituisana je Grupacija za pčelarstvo, gde su verifikovani mandati 12 članova, koliko ova Grupacija broji.

Za predsednika Grupacije izabran je Radomir Vlačo, pčelar iz Sečnja, a za zamenika predsednika prof. dr Nada Plavša, profesor na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Na sednici Grupacije je konstatovano da proizvodnja meda u svetu ima tendenciju rasta, što je svakako povoljno sa stanovišta ovog biznisa. Ukazano je da pet najvećih svetskih proizvođača meda apsolutno dominira i daje skoro 60 odsto ukupne svetske proizvodnje.

Daleko najveći proizvođač je Kina koja daje više od trećine ukupne svetske proizvodnje.

Međunarodni promet meda veoma je intenzivan i ostvaruje tendenciju značajnog rasta. Od ukupne svetske proizvodnje u međunarodni promet dospeva skoro 40 odsto meda. Vrednost svetskog izvoza premašuje dve milijarde evra. Pet zemalja dominiraju u svetskom izvozu i daju trećinu ukupnog svetskog izvoza.

„Ubedljivo najveći izvoznik ujedno je i najveći proizvođač – Kina, koja daje skoro 20 odsto ukupnog svetskog izvoza. Najveći evropski izvoznik meda je Ukrajina. Najveći svetski uvoznik meda je SAD, koja apsorbuje skoro trećinu ukupnog uvoza. Regionalno posmatrano najveći uvoznik je Evropska unija. Najveći potrošači meda u svetu su Kina, SAD i Turska. Za Evropu je karakteristično da ima veću potrošnju od proizvodnje, odnosno da je deficitarna u kvalitetnom medu, što predstavlja dobru šansu za izvoz meda iz Republike Srbije“, rekao je prof. dr Branislav Vlahović, sa Poljoprivrednog fakulteta, UNS, koji je na sednici govorio o aktuelnoj situaciji na tržištu meda, proizvodnji, prometu kao i uvozu i izvozu meda.

Usvojen je Poslovnik o radu, kojim se uređuje način rada Grupacije, kao i prava i obaveze članova.

Poslovi i zadaci Grupacije biće razmatranje i rešavanje pitanja od značaja za unapređenje poslovanja ove delatnosti.

U svom radu, Grupacija će sarađivati sa resornim ministarstvima, pokrajinskim institucijama i Privrednom komorom Srbije.

„Medarstvo predstavlja značajnu delatnost u RS koja ima nešto preko milion registrovanih košnica, odnosno 9.648 registrovanih proizvođača sa 229 pčelarskih organizacija. Proizvodnja meda prosečno iznosi nešto preko osam hiljada tona, sa blagom tendencijom rasta. Izvoz meda iz RS na nivou je od oko tri hiljade tona, i takođe, ostvaruje tendenciju blagog porasta. Vrednost izvoza iznosi blizu 9 miliona evra. Izvoz se ostvaruje u 25 zemalja sveta“, rekao je Vlahović.

Dodao je da se najveći izvoz ostvaruje u Italiju, koja je, prema njegovim rečima, apsorbovala skoro trećinu meda iz RS, što vrednosno čini 2,8 miliona evra.
„Uvoz je više nego skroman i iznosi svega 70 tona što je vrednosno nešto ispod 400 hiljada evra“, rekao je on i istakao da perspektiva porasta proizvodnje i izvoza meda svakako postoji.

„Podrška države u ovom sektoru je na dosta značajnom nivou. Međutim, jedan od osnovnih problema jeste prekomerno zagađivanje prilikom tretiranja useva što se odražava na uginuće pčela i na sam kvalitet meda. Jedan od limitirajućih činilaca rasta proizvodnje je još uvek dosta nestabilno tržište, niska potrošnja, odsustvo navika u potrošnji meda i veliki deo ‘falsifikovanog’ meda“, naglasio je Vlahović.

Izvor: Privredna komora Vojvodine

Oznake:, , , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

oranje 211

Jubilarna, dvadeseta “Srbobranska brazda” – najava i program

"Srbobranska brazda" - tradicionalno takmičenje orača ...
Detaljnije