Pčelari

Broj pčelinjih zajednica na pčelinjaku pčelar treba da prijavi u aprilu

Zakonska obaveza pčelara je da dva puta godišnje, u aprilu i oktobru, redovno prijavi brojčano stanje pčelinjih zajednica svojoj veterinarskoj stanici, odnosno, ovlašćenom obeleživaču – veterinaru koji je obeležio košnice.

Krovna organizacija pčelara, Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS), podseća da je pčelar dužan da između 1. i 30. aprila ode do svoje teritorijalno nadležne veterinarske stanice i prijavi broj košnica koje su prezimele. Ukoliko je broj košnica koje su prezimele manji od broja uzimljenih, potrebno je da pčelar brojeve rasformiranih košnica vrati veterinaru.

U SPOS kažu da je važno da pčelari znaju da treba navesti razlog smanjenja broja košnica. Ukoliko je razlog smanjenja krađa, onda treba dostaviti pismeni dokaz (kopiju policijskog zapisnika), a ako je razlog uginuće od bolesti dokaz treba da bude veterinarski dokument.

Ako je pčelar kupio košnice sa pčelama od drugog pčelara, on mora priložiti Uverenje o zdravstvenom stanju kupljenih pčela koje je izvadio prethodni vlasnik. U protivnom pčelar te košnice neće moći da prijavi.

Ukoliko pčelar ne prijavi promenu broja košnica gubi sva prava koja ima. Ova zakonska obaveza je imperativ, podvlače u savezu. Ukoliko pčelar ne ispuni obaveze može izgubiti status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, a time i pravo na subvencije.

Nakon 30. aprila neće biti moguće naknadno prijavljivanje

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu