Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds

U voćnim zasadima postoje uslovi za infekcije gljivama

U regionu srednjeg Banata padavine i kontinuirano vlaženje stvorilo je uslove za infekcije u voćnim zasadima, poručuju stručnjaci Prognozno izveštajne službe Regionalnog centra Zrenjanin. Neophodna je primena fungicida.

“Analizom podataka sa meteorološke stanice koja je pozicionirana u zasadu koštičavog voća zaključeno je da su 24. i 25. marta postojali uslovi za infekciju gljivom Monilia laxa (prouzrokovač sušenja cvetova, grana i grančica). Kontinuirano vlaženje je trajalo 18,3 sata, a visok nivo rizika (od 90-100%) sedam časova”, kaže Snežana Parađenović iz Prognozno izveštajne službe.

Optimalni uslovi za infekciju poklopili su se sa osetljivim fenološkim fazama koštičavog voća.

U narednom periodu najavljene padavine doprineće širenju spora patogena preko otvorenih cvetova. Zato je, poručuje Parađenović, neophodna primena fungicida.

U zasadima jabuke, zbog rasta temperatura vazduha, napredak u fenološkim fazama je intenzivan. Mlado lišće je vrlo osetljivo na infekciju lista čađavom krastavosti. Parađenović podseća da su padavine omogućile intenzivnije oslobađanje askospora.

Ukoliko su proizvođači obavili tretman preventivnim fungicidima pre padavina sada bi ga trebalo ponoviti, jer je palo dovoljno kiše da se depozit preparata spere sa lista. Iz PIS poručuju da novoizrasli delovi lista nisu zaštićeni, pa se može očekivati vrlo visok rizik od infekcije gljivom Venturia inequalis, koja je prouzrokovač čađave krastavosti.

 

Kukuruz je na novom sezonskom maksimumu

Izveštaj o prometu roba na Produktnoj berzi za period od 17. do 21. marta 2014.godine 

Četiri puta manje robe je bilo u opticaju preko Produktne berze u Novom Sadu u protekloj, u odnosu na prethodnu nedelju. Količinski obim prometa je iznosio 798 tona. Vrednost prometovane robe je iznosila 18.342.440 dinara, što je za 70,40% manje od vrednosti prometa u prethodnoj nedelji. Najvažnija vest nedeljnog trgovanja glasi: cena kukuruza i dalje je u porastu.

Kukuruz je na novom sezonskom maksimumu koji od 21.3.2014. godine iznosi 17,90 din/kg bez PDV. Cena ove robe se tokom nedelje kretala od početnih 17,60 din/kg, pa do već pomenutih 17,90 din/kg. Prosečna nedeljna cena trgovanja je iznosila 19,47 din/kg (17,70 bez PDV), što je u odnosu na prethodnu nedelju rast od 3,05%. Deo objašnjenja u vezi ovog cenovnog rasta svakako treba tražiti u očekivanim sezonskim ponavljanjima oko rasta cene karakterističnih za ovaj period, ali ovoga puta primarni značaj ima jedan manje “tržišni” faktor, a to je politička kriza u Ukrajini, trećem najvećem svetskom izvozniku kukuruza i šestom izvozniku pšenice. Svetska tržišta takođe su u tzv. “Bull” fazi, odnosno fazi bika što u berzanskoj terminologiji znači u uzletu, tj. porastu. Kratak pregled dve, za nas referentne evropske berze: Budimpešta (majski fjučers) – 19,13 din/kg, Pariz (majski fjučers) – 21,51 din/kg.

Pšenice nema u prometu u skladu sa njenim robnim potencijalom. Ovo tržište sve više se profiliše u skladu sa tržišnim očekivanjima od novog roda. Pšenica je uglavnom kod svih velikih svetskih proizvođača sa severne hemisfere iz zimskih uslova izašla u prilično dobroj kondiciji. Ta okolnost kompenzuje nervozu sa crnomorskog regiona, pa je i tržište nešto mirnije. Cena hlebnog zrna kod nas je protekle nedelje iznosila 22,00 din/kg (20,00 bez PDV). To je je pad od 1,48% u odnosu na poslednje zaključenu cenu na ovom tržištu u prethodnom periodu.

Posle pauze od tri nedelje, soja je ponovo bila predmet interesa trgovaca na berzi. Posle februarskog pada, cena soje se protekle nedelje oporavila i u porastu je je u odnosu na poslednje zabeleženo trgovanje od 5,15%. Inače prosečna cena u nedelji za nama je iznosila 63,53 din/kg (57,75 bez PDV).

U evidenciju berzanske trgovine protekle nedelje ušao je i podatak o trgovini suncokretove sačme sa 33% proteina i to po ceni od 27,00 din/kg (22,50 bez PDV), ili za 0,90% više u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

PRODEX se na kraju nedelje zaustavio na poziciji od 220,42 indeksnih poena, što je 1,70 indeksnih poena više u odnosu na prošli petak.

Izvor: Produktna berza Novi Sad

simptomi mrezaste pegavosti jecma

Zdravstveno stanje strnih žita u srednjem Banatu

Na području Regionalnog centra Zrenjanin, a na osnovu pregleda parcela, uočeni su simptomi bolesti mrežaste pegavosti i pepelnice kod ozimih ječmova i sive pegavosti, pepelnice i rđe u usevima pšenice. 

simptomi mrezaste pegavosti jecma

Simptomi mrežaste pegavosti ječma

U usevima ozimog ječma uočen je začetak klasa iznad drugog kolenca, a klas je veličine 5 mm. Prisutni su simptomi bolesti mrežaste pegavosti i pepelnice. Infekcija prouzrokovačem mrežaste pegavosti (Pyrenofora teres) je prisutna na većem broju listova, a pege su pojedinačne ili spojene u mrežaste zone.

Zbog veće bujnosti i intenzivnijeg rasta prisustvo pepelnice na ječmu u odnosu na pšenicu je intenzivnije.

U narednom periodu očekuje se porast intenziteta infekcije, a zdravstveno stanje useva zavisiće od preduzetih mera agrotehnike.

Preporuka proizvođačima je da obave fungicidni tretman kurativno preventivnim fungicidima.

Na pšenicama su vidljiva četiri bočna stabla. Uočen je začetak klasa na oko 2 cm iznad čvora bokorenja. U usevima su uočeni simptomi sledećih bolesti: siva pegavost, pepelnica i rđa.

Poslednjim pregledom biljaka konstatovano je da simptomi pepelnice difuzno zahvataju listove, dok je siva pegavost pozicionirana po zonama i zauzima manju površinu lista. 

Prisustvo inokuluma prouzrokovača sive pegavosti (Septoria tritici) na donjim listovima uticaće na rast infekcije po spratovima. Temperaturna kolebanja utiču na dužinu inkubacionog perioda i intenzivniju pojavu simptoma.

Nivo dostignute infekcije je ispod epidemijskog praga, pa se fungicidni tretman u ozimim pšenicama ne preporučuje.

Autor: Snežana Parađenović

Za PIS PSS Zrenjanin

setva secerne repe

Počinje setva šećerne repe u srednjem Banatu

Setva šećerne repe u srednjem Banatu je počela mesec dana ranije u odnosu na prethodnu godinu. Vremenske prilike su uslovile zagrevanje tla što je omogućilo početak setve. Već sada je evidentan nedostatak vlage u zemljištu.

setva secerne repe

Na parcelama PP “Zlatica” koje posluje u okviru sistema “Matijević agrar” tradicionalno se proizvodi slatki koren. Ove godine šećerna repa će biti posejana na 653 hektara.

“Pratimo plodored, pa ove godine sejemo šećernu repu na manjoj površini u odnosu na prethodne godine. Počeli smo setvu pošto je temperatura zemljišta na dubini od 5 cm oko 10 stepeni. Tražimo vlagu za seme pa ga ulažemo na dubinu od 4 cm”, rekao je za Poljosferu Dragan Vasić, upravnik, rukovodilac ratarske proizvodnje.

Zima sa vrlo malo snežnih padavina nagoveštava moguće probleme u proizvodnji.

 “Dugo nismo imali ovako sušnu zimu. U odnosu na prethodne godine padavina je bilo manje za 150 litara. Dobro je što smo na našim njivama jesenas, nakon oranja, zatvorili brazde, jer smo sprečili dodatno isušivanje.

Setvu prolećnih useva počećemo kada temperatura zemljišta bude od 12 do 13 stepeni. Ako vremenske prilike budu kao ovih dana to može biti već krajem marta ili početkom aprila”, dodaje Vasić.

Na “Zlatici” su spremni za, eventualno, sušnu sezonu. Revitalizovali su postojeći sistem za navodnjavanje, kojim će zalivati 450 hektara plodnih oranica. 

Registrovan prvi ugovor na pšenicu novog roda

Izveštaj o prometu roba na Produktnoj berzi za period od 10. do 14. maja 2014. godine

Najvažnije iz protekle nedelje je rast cene kukuruza, a registrovan je i prvi ugovor na pšenicu novog roda.

U protekloj nedelji, na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu, zabeležen je dvostruko veći berzanski promet poljoprivrednih proizvoda, u odnosu na prethodnu nedelju. Ne samo da se količinski obim prometa, koji je ove nedelje iznosio 3.193.697 kg više nego duplirao, nego je i registrovani vrednosni obim prometa od 61.957.620,56 dinara, više nego dvostruko veći.

Zasluge za porast ovonedeljnog berzanskog prometa ima kukuruz, koji i dalje dominira u trgovanju na “Produktnoj berzi” i koji sa prometovanih 2.776.697 kg, učestvuje sa skoro 90% u strukturi ukupno ostvarenog nedeljnog prometa. Kukuruzom standardnog kvaliteta, uključujući i standardni procenat vlage, trgovano je u cenovnom rasponu od 16,80 – 17,50 din/kg, bez PDV-a, sa jasno izraženim uzlaznim cenovnim trendom tokom nedelje. Ovakav trend prouzrokovao je i rast ponderisane nedeljne cene u odnosu na prethodnu nedelju i to za 3,62%. Prosečna cena kukuruza standardnog kvaliteta ove nedelje iznosila je 18,89 din/kg, sa PDV-om, odnosno 17,17 din/kg, bez PDV-a. Trgovanje kukuruzom sa povećanom vlagom u odnosu na maksimalne vrednosti predviđene SRPS standardom, bilo je nešto manje zastupljeno nego prethodne nedelje, ali je i njegova cena otišla na gore. U okviru istrgovanih 125 tona sa sadržajem vlage od 16,5% – 17%, postignuta je cena u rasponu od 15,50 – 15,80 din/kg, bez PDV-a, konsekventno procentuvlage.

I dok je tržište pšenice prošlogodišnjeg roda i dalje potpuno pasivno, svakako glavnu vest ovonedeljnog trgovanja, pored daljeg rasta cene kukuruza, predstavlja podatak o prvom ovosezonskom trgovanju pšenice novog roda, odnosno roda 2014. godine. Berzanska kupoprodaja pšenice na zeleno, uz klauzulu avansnog plaćanja, sa predviđenom isporukom u julu ove godine, registrovana je u količini od 150 tona po ceni od 17,05 din/kg, sa PDV-om, odnosno 15,50 din/kg, bez PDV-a. Ovaj podatak predstavlja startnu cenovnu poziciju nove pšenice, a dalji cenovni trend biće određen kako kondicijom nove pšenice, tako i svetskim cenama, ali i kursom domaće valute.

Pored kukuruza i pšenice novog roda, na listingu ovonedeljnog trgovanja na “Produktnoj berzi”, našla su se i mineralna đubriva i to urea u količini od 21 tone, po ceni od 34,80 din/kg, bez PDV-a i stabilizovani amonijum-nitrat, frankiran kupcu u količini od 121 tone po ponderisanoj nedeljnoj ceni od 29,82 din/kg, bez PDV-a.

Dalji rast cene kukuruza uslovio je i dalji rast indeksne vrednosti PRODEX-a, kao generičkog pokazatelja cena u domaćem agraru. Ovaj indeks na današnji dan beleži vrednost od 218,72 indeksnih poena, što je za 2,78 indeksnih poena više nego prošle nedelje.

Vrednosti kukuruza su u prvoj polovini nedelje zabeležile pad sa šestomesečnog rekorda na osnovu špekulacija da izvoz iz Ukrajine neće biti blokiran zbog ruske vojne akcije na Krimu. Dodatni uticaj na pad cene doprineo je i USDA-ov izveštaj iz kog se vidi povećana procena svetskih zaliha kukuruza. Svetska proizvodnja vrlo lako bi mogla da bude rekordna, odnosno da dostigne nivo od 967,52 miliona tona, što bi predstavljalo skok od 12% u odnosu na prošlu godinu.

Na veoma dobrom nivou je bila i nedeljna izvozna prodaja od čak 1.5 miliona tona što kumulativno predstavlja nivo od 37.6 miliona tona (14.5 miliona tona prošle godine).

Kao što je slučaj sa kukuruzom i na cenu pšenice najviše uticaja ima situacija u Ukrajini i crnomorskom regionu. Cena hlebnog žita je za 25% veća u odnosu na januarski minimum. Svoj doprinos skoku cene pšenice dalo je i veoma suvo vreme i nepovoljno vreme za useve ozime pšenice u SAD-u. Nedeljna izvozna prodaja je bila na nivou od 600.000 tona i smatra se generalno zadovoljavajućom.

U odnosu na kraj prošle nedelje cena martovskog fjučersa na kukuruz u Čikagu je pala za 0,29%, dok je cena fjučersa na pšenicu u porastu za 5,86%.

Vrednosti soje su tokom čitave nedelje beležile konstantne padove, a sve na osnovu špekulacija da bi rast cene od početka februara mogao da utiče na smanjenje potražnje i da bi Kina, najveći svetski kupac, mogla da otkaže dodatne kupovine.

Vrednost fjučersa na soju u Čikagu je u odnosu na kraj prošle nedelje u padu za 3,25%, dok je cena fjučersa na sojinu sačmu niža za 1,92%.

Što se tiče Evrope i dalje je u centru pažnje zabrinutost zbog stanja i konstantne eskalacije sukoba u Ukrajini i poremećaja izvoza iz regiona. Odesa i četiri druge crnomorske luke, preko kojih se izvozi 87% ukrajinskih žitarica, daleko su od Krima i transport verovatno neće biti ugrožen.

U odnosu na prethodnu nedelju u Budimpešti je došlo do pada cene pšenice sa majskim fjučersom za 1,74%, dok je kukuruz sa, takođe majskim fjučersom, skočio za 0,29%. Cena pšenice je u Parizu sa novim majskim fjučersom skočila za 2,55%, dok je junski fjulers na kukuruz u Parizu skočio za 1,92%.

Izvor: Produktna berza Novi Sad

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije