Fito farmacija

LG Seeds

Rast cene pšenice

Izveštaj o prometu roba na Produktnoj berzi za period od 24. do 28. marta 2014. godine

Pšenica je na novom cenovnom sezonskom maksimumu, dok cena kukuruza stagnira. To su najvažnije vesti sa “Produktne berze” za period od 24. do 28. marta 2014. godine.

 Statistički posmatrano, u nedelji za nama relativno slabu frekventnost u trgovanju, kompenzovali su ugovori sa velikim pojedinačnim trgovinskim lotovima, pa je promet od 2.025 tona robe, čak 2,53 puta veći od prometa u prethodnoj nedelji. Finansijska vrednost svih kupoprodajnih ugovora u nedelji za nama iznosila je 41.918.250 dinara, što je za 128,53% više u odnosu na vrednost prometa u prethodnom nedeljnom periodu.

Dešavanja na tržištu pšenice bez obzira što je kukuruz i protekle nedelje bio najprisutnija roba u trgovanju, po značaju dešavanja ipak zavređuju posebnu pažnju naše tržišne javnosti i posebno mesto u nedeljnom berzanskom izveštaju. U toku nedelje cena ove robe došla je do nivoa od 21,50 din/kg bez PDV i to je od 03.07.2013. godine najveća zabeležena cena. Na samom kraju nedelje cena je pala na nivo od 21,10 din/kg, ali je u odnosu na cenu od 20,00 din/kg iz prethodne nedelje rast očigledan. Prosečna cena trgovanja u protekloj nedelji je iznosila 23,41 din/kg (21,28 bez PDV), što je u odnosu na cenu iz prethodne nedelje rast od 6,39%.

Tržišna očekivanja od pšenice novog roda pomeraju se u pravcu veće od prvobitno kandidovane cene od pre dve nedelje, a koja je iznosila 15,50 din/kg bez PDV. Naime, cena pšenice roda 2014. sa isporukom u julu mesecu, u protekloj nedelji je iznosila 17,60 din/kg (16,00 bez PDV), što je u odnosu na prethodnu, već pomenutu cenu od 15,00 din/kg rast od 3,23%.

Kukuruz u SRPS kvalitetu na našem tržištu je skoro isključiva meta za izvoznike, dok je prirodno suv kukuruz sa nešto povećanom vlagom uglavnom predmet interesa domaće tražnje, odnosno prerađivača. Kukuruz standardnog kvaliteta je protekle nedelje trgovan po ceni od 19,58 din/kg (17,80 bez PDV), što je u odnosu na prosečnu cenu iz prethodne nedelje rast od 0,56%. Prilično pasivno tržište krajem nedelje, ukazuje da se na ovom tržištu nešto dešava. Pomenimo samo da je cena majskog terminskog ugovora na najvećoj svetskoj robnoj berzi u Čikagu dostigla najvišu cenu još od kraja avgusta prošle godine.

PRODEX na dan 28.03. iznosi 222,54 indeksnih poena, što je 2,12 indeksnih poena više u odnosu na prošli petak.

Izvor: Produktna berza Novi Sad

U voćnim zasadima postoje uslovi za infekcije gljivama

U regionu srednjeg Banata padavine i kontinuirano vlaženje stvorilo je uslove za infekcije u voćnim zasadima, poručuju stručnjaci Prognozno izveštajne službe Regionalnog centra Zrenjanin. Neophodna je primena fungicida.

“Analizom podataka sa meteorološke stanice koja je pozicionirana u zasadu koštičavog voća zaključeno je da su 24. i 25. marta postojali uslovi za infekciju gljivom Monilia laxa (prouzrokovač sušenja cvetova, grana i grančica). Kontinuirano vlaženje je trajalo 18,3 sata, a visok nivo rizika (od 90-100%) sedam časova”, kaže Snežana Parađenović iz Prognozno izveštajne službe.

Optimalni uslovi za infekciju poklopili su se sa osetljivim fenološkim fazama koštičavog voća.

U narednom periodu najavljene padavine doprineće širenju spora patogena preko otvorenih cvetova. Zato je, poručuje Parađenović, neophodna primena fungicida.

U zasadima jabuke, zbog rasta temperatura vazduha, napredak u fenološkim fazama je intenzivan. Mlado lišće je vrlo osetljivo na infekciju lista čađavom krastavosti. Parađenović podseća da su padavine omogućile intenzivnije oslobađanje askospora.

Ukoliko su proizvođači obavili tretman preventivnim fungicidima pre padavina sada bi ga trebalo ponoviti, jer je palo dovoljno kiše da se depozit preparata spere sa lista. Iz PIS poručuju da novoizrasli delovi lista nisu zaštićeni, pa se može očekivati vrlo visok rizik od infekcije gljivom Venturia inequalis, koja je prouzrokovač čađave krastavosti.

 

Kukuruz je na novom sezonskom maksimumu

Izveštaj o prometu roba na Produktnoj berzi za period od 17. do 21. marta 2014.godine 

Četiri puta manje robe je bilo u opticaju preko Produktne berze u Novom Sadu u protekloj, u odnosu na prethodnu nedelju. Količinski obim prometa je iznosio 798 tona. Vrednost prometovane robe je iznosila 18.342.440 dinara, što je za 70,40% manje od vrednosti prometa u prethodnoj nedelji. Najvažnija vest nedeljnog trgovanja glasi: cena kukuruza i dalje je u porastu.

Kukuruz je na novom sezonskom maksimumu koji od 21.3.2014. godine iznosi 17,90 din/kg bez PDV. Cena ove robe se tokom nedelje kretala od početnih 17,60 din/kg, pa do već pomenutih 17,90 din/kg. Prosečna nedeljna cena trgovanja je iznosila 19,47 din/kg (17,70 bez PDV), što je u odnosu na prethodnu nedelju rast od 3,05%. Deo objašnjenja u vezi ovog cenovnog rasta svakako treba tražiti u očekivanim sezonskim ponavljanjima oko rasta cene karakterističnih za ovaj period, ali ovoga puta primarni značaj ima jedan manje “tržišni” faktor, a to je politička kriza u Ukrajini, trećem najvećem svetskom izvozniku kukuruza i šestom izvozniku pšenice. Svetska tržišta takođe su u tzv. “Bull” fazi, odnosno fazi bika što u berzanskoj terminologiji znači u uzletu, tj. porastu. Kratak pregled dve, za nas referentne evropske berze: Budimpešta (majski fjučers) – 19,13 din/kg, Pariz (majski fjučers) – 21,51 din/kg.

Pšenice nema u prometu u skladu sa njenim robnim potencijalom. Ovo tržište sve više se profiliše u skladu sa tržišnim očekivanjima od novog roda. Pšenica je uglavnom kod svih velikih svetskih proizvođača sa severne hemisfere iz zimskih uslova izašla u prilično dobroj kondiciji. Ta okolnost kompenzuje nervozu sa crnomorskog regiona, pa je i tržište nešto mirnije. Cena hlebnog zrna kod nas je protekle nedelje iznosila 22,00 din/kg (20,00 bez PDV). To je je pad od 1,48% u odnosu na poslednje zaključenu cenu na ovom tržištu u prethodnom periodu.

Posle pauze od tri nedelje, soja je ponovo bila predmet interesa trgovaca na berzi. Posle februarskog pada, cena soje se protekle nedelje oporavila i u porastu je je u odnosu na poslednje zabeleženo trgovanje od 5,15%. Inače prosečna cena u nedelji za nama je iznosila 63,53 din/kg (57,75 bez PDV).

U evidenciju berzanske trgovine protekle nedelje ušao je i podatak o trgovini suncokretove sačme sa 33% proteina i to po ceni od 27,00 din/kg (22,50 bez PDV), ili za 0,90% više u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

PRODEX se na kraju nedelje zaustavio na poziciji od 220,42 indeksnih poena, što je 1,70 indeksnih poena više u odnosu na prošli petak.

Izvor: Produktna berza Novi Sad

simptomi mrezaste pegavosti jecma

Zdravstveno stanje strnih žita u srednjem Banatu

Na području Regionalnog centra Zrenjanin, a na osnovu pregleda parcela, uočeni su simptomi bolesti mrežaste pegavosti i pepelnice kod ozimih ječmova i sive pegavosti, pepelnice i rđe u usevima pšenice. 

simptomi mrezaste pegavosti jecma

Simptomi mrežaste pegavosti ječma

U usevima ozimog ječma uočen je začetak klasa iznad drugog kolenca, a klas je veličine 5 mm. Prisutni su simptomi bolesti mrežaste pegavosti i pepelnice. Infekcija prouzrokovačem mrežaste pegavosti (Pyrenofora teres) je prisutna na većem broju listova, a pege su pojedinačne ili spojene u mrežaste zone.

Zbog veće bujnosti i intenzivnijeg rasta prisustvo pepelnice na ječmu u odnosu na pšenicu je intenzivnije.

U narednom periodu očekuje se porast intenziteta infekcije, a zdravstveno stanje useva zavisiće od preduzetih mera agrotehnike.

Preporuka proizvođačima je da obave fungicidni tretman kurativno preventivnim fungicidima.

Na pšenicama su vidljiva četiri bočna stabla. Uočen je začetak klasa na oko 2 cm iznad čvora bokorenja. U usevima su uočeni simptomi sledećih bolesti: siva pegavost, pepelnica i rđa.

Poslednjim pregledom biljaka konstatovano je da simptomi pepelnice difuzno zahvataju listove, dok je siva pegavost pozicionirana po zonama i zauzima manju površinu lista. 

Prisustvo inokuluma prouzrokovača sive pegavosti (Septoria tritici) na donjim listovima uticaće na rast infekcije po spratovima. Temperaturna kolebanja utiču na dužinu inkubacionog perioda i intenzivniju pojavu simptoma.

Nivo dostignute infekcije je ispod epidemijskog praga, pa se fungicidni tretman u ozimim pšenicama ne preporučuje.

Autor: Snežana Parađenović

Za PIS PSS Zrenjanin

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

prezentacij atraktora u radu

Jubilarni 15. SPIT – prikaz savremenih mašina i opreme u Kaću

SPIT će se održati u subotu, 20. jula 2019. godine, u Kaću, na parceli porodičnog gazdinstva Malešev ...
Detaljnije