Ruralni razvoj – IPARD

mladi vocnjak leske

IPA predstavlja pomoć zemljama u procesu pristupanja EU kako bi se usaglasile sa EU pravilima i politikama. Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

mladi vocnjak leske

obezbeđuje pomoć zemljama koje su u procesu pristupanja EU kako bi ojačala njihove napore u unapređenju političkih, ekonomskih i institucionalnih reformi.

Programom pretpristupne pomoći upravlja EK (Evropska komisija) u saradnji sa državnom administracijom.

IPA komponente: 

1. Pomoć u procesu tranzicije i izgradnji institucija 

2. Prekogranična saradnja 

3. Regionalni razvoj 

4. Razvoj ljudskih resursa 

5. Ruralni razvoj     

Ruralni razvoj- IPARD   

IPARD – priprema za korišćenje najvećeg EU strukturnog fonda za podršku poljoprivredi namenjenog članicama EU – CAP 

Glavni ciljevi: 

1. Poboljšanju tržišne efikasnosti i sprovođenju standarda Zajednice; 

2. Priprema za sprovođenje agro-ekoloških mera, kao i strategije lokalnog razvoja sela; 

3. Razvoj ruralne ekonomije

Glavne mere za sprovođenje ciljeva: 

1. Ulaganja u poljoprivredna preduzeća (Mera 101) 

2. Ulaganja u preradu i marketing poljprivrednih proizvoda (Mera 103) 

3. Unapređenje životne sredine i prirode 

4. Poboljšanje i razvoj seoske infrastukture (Mera 301) 

5. Podsticanje raznovrsnosti i razvoj ruralnih privrednih aktivnosti kroz pokretanje privredne delatnosti, stvaranje mogućnosti zapošljavanja i kroz diversifikaciju u nepoljoprivredne delatnosti (Mera 302)

Krajnji korisnici: 

1. Poljoprivtedna gazdinstva 

2. 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave   

Dozvoljeni sektori ulaganja: mlekarstvo, govedarstvo, svinjogojstvo, živinarstvo, jaja, voće i povrće, žitarice i uljarice: 

1. ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje životinja 

2. ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, propratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha 

3. ulaganja u izgradnju i opremu za fiksno ograđivanje travnjaka (samo sektor govedarstva) 

4. ulaganja u kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme

Voće i povrće: 

1. ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika 

2. ulaganja u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća/povrća/stonog grožđa/gljiva 

3. ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, uključujući ULO hladnjače 

4. ulaganja u sisteme za odbranu od padavina (uključujući računarsku opremu) za voćnjake i stono grožđe 

5. ulaganja u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih zasada voća 

6. ulaganja u izgradnju i/ili opremanje sistema za navodnjavanje na otvorenom za trajne zasade i površine pod povrćem 

7. ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi 

8. ulaganja u kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme

 Korisni linkovi: 

  •      http://ec.europa.eu/enlargement/

  •      http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

  •      http://www.evropa.gov.rs/

  •      http://www.seio.gov.rs/medjunarodna-pomoc/programiranje-medjunarodne-pomoci.120.html

  •      http://www.cdspredlaze.org.rs/

  •      http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx

  •      http://www.cfcu.gov.rs/tekst.php?oblast=grantovi&id=22

Pripremio: Dejan Stefanović, dipl. inž. polj.

psss.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?