Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds
krave na pašnjaku

Podsticaji za organsku proizvodnju u 2018.

Na koje podsticaje imaju pravo organski proizvođači?

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju (Objavljeno u „Službeni glasnik RS”, broj 31/18) kojim  se  podsticaji za organsku biljnu proizvodnju  u 2018. godini  utvrđuju u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 70 % od iznosa za podsticaje  koji se u skladu sa  posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćuju za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, što iznosi  6.800,00 dinara/ha za organsku biljnu proizvodnju.

Ovaj iznos podsticaja je uvećan u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 3.400,00 dinara /ha, ali treba napomenuti da ove godine nisu predviđeni podsticaji u vidu regresa za sredsta za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta kao mera koja je bila predviđena prošle godine  i za organsku poljoprivredu je bila uvećana takođe 70 % u odnosu na konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju u odnosu na cenu po litru odnosno kilogramu odgovarajućeg sredstva korišćenog u konvencionalnoj proizvodnji, tako da u suštini nema uvećanja.

Maksimalni iznos po korisniku za ovu meru je predviđen kao i prošle godine u iznosu od 136.000,00 dinara, a rok za podnošenje zahteva je od 3.maja do 30. juna tekuće godine.

Podsticaji za stočarsku organsku proizvodnju su uvećani za 40 % u odnosu na konvencionalnu stočarsku proizvodnju, ali i dalje samo životinje koje su kvalitetne priplodne mogu da ostvare ovo pravo što je isti uslov kao i za konvencionalnu  stočarsku proizvodnju.

Ovi podsticaji su predviđeni  za  premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje i za  sledeće vrste životinja: 

 • tov junadi za koji je na primer iznos podsticaja 14.000 dinara po grlu u tovu; 
 • tov jagnjadi  i jaradi u iznosu od 2.800 dinara po grlu u tov;
 • tov svinja u iznosu od 1.400 dinara po grlu u tovu; 
 • krave dojilje u iznosu od 28.000 dinara po grlu starosti preko 24 meseca mesa; 
 • košnice pčela u iznosu od 1.008 dinara po košnici; proizvodnju konzumne ribe,  
 • krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 7.000 dinara po grlu; 
 • kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 35.000 dinara po grlu; 
 • kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 35.000 dinara po grlu; 
 • kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 9.800 dinara po grlu; 
 • kvalitetne priplodne krmače i nerastove , roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 84 dinara po grlu
 • roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 140 dinara po grlu, roditeljske ćurke u iznosu od 420 dinara po grlu;
 • kvalitetne priplodne matice riba šarana,  kvalitetne priplodne matice riba.

Ukupno za sve vrste  podsticaja za stočarsku organsku proizvodnju korisnik podsticaja može da ostvari maksimalan iznos od 55.000.000,00 dinara.

Ova mera je propisana sledećim pravilnicima: Pravilnikom  o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju (Objavljeno u ,,Službenom glasniku RS”, broj 31/18) i Pravilnikom o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju (,,Službeni glasnik RS”, broj 41/17 i 3/18).

Pravo na podsticaje  za obe mere ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice;

Uredbom o raspodeli sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 18/18 od 9 marta 2018. godine) sredstva opredeljena organskoj proizvodnji iznose   110.000.000 dinara što je za 20 miliona dinara više u odnosu na 2017. godinu od čega za:

– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 40.000.000 dinara
– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 70.000.000 dinara

izvor: serbiaorganica.info

Oznake:, ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije