organsko povrce

Konkurs NLB banke za razvoj organske proizvodnje otvoren do 5. maja 2017.

Konkurs za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane NLB Banka organizuje šesti put. Prijave do 5. maja 2017.

 NLB Organic konkursom NLB Banka želi da podrži i pomogne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, da doprinese njenoj promociji i time podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da obogate znanja i povećaju  mogućnost da prošire svoju proizvodnju i preradu organske hrane.

Cilj konkursa je da poljoprivredni proizvođači i prerađivači organske hrane osmisle ideju koja može da doprinese razvoju njihove proizvodnje, a najbolji projekti će dobiti nagrade koje će im omogućiti da svoju ideju lakše započnu i uspešnije realizuju.

Najbolji projekti biće nagrađeni

Najbolji projekti, po oceni stručnog žirija, biće nagrađeni na sledeći način:

 1. nagradom u iznosu neto 1.000.000 RSD (od čega se 300.000 RSD isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u NLB Banci, a ostatak od 700.000 RSD po priloženim fakturama vezanim za projekat).
 2. nagradom u iznosu neto 300.000 RSD (isplata na tekuci račun u NLB Banci)
 3. nagradom u iznosu neto 200.000 RSD (isplata na tekući račun u NLB Banci)

Smernice kojima će se rukovoditi Stručna komisija pri izboru najboljeg projekta na VI Konkursu organske proizvodnje i prerade hrane

Osnovne:

 • Projekat mora biti u skladu sa osnovnim principima organske proizvodnje i prerade hrane
 • Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo sertifikovano za organsku proizvodnju ili u procesu sertifikacije (individualni i grupni sertifikati)
 • Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom

Dodatne:

 • Prednost imaju proizvođači koji proizvode i gaje domaće – autohtone sorte biljaka i rase životinja
 • Povezanost više vrsta proizvodnje (biljna – stočarska – prerada)
 • Realna izvodljivost projekta – da se nagradom može većim delom ili kompletno završiti
 • Veći broj članova porodice uključen u proizvodnju

Propozicije konkursa

Na Konkurs se mogu prijaviti svi individualni poljoprivredni proizvodjači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, i koji su sertifikovani za organsku proizvodnju i preradu hrane, kao i oni koji su u procesu sertifikacije. To uključuje i male proizvođače kooperante.

Projekti se dostavljaju do 5. maja 2017. godine.  

Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje.

Projekat se može predati na sledeće načine:

 1. Elektronski putem na e-mail adresu:  organic@nlb.rs 
 2. Poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd sa naznakom “Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane”.

Svi učesnici će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima Konkursa.

Elementi projekta

Projekat mora da sadrži sledeće elemente

 • Kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
 • Ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta
 • Detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
 • Troškove realizacije projekta
 • Očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije projekta
 • Potvrda o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava
 • Za individualne proizvođače: dokaz o sertifikaciji ( sertifikat o organskoj proizvodnji) ili zaključen ugovor sa sertifikacionom  kućom kao dokaz da je sertifikacija u toku.
 • Za proizvođače kooperante: grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

 

Obrazac za pripremu projekta preuzmite OVDE

Podelite na društvenim mrežama

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?Da li ste za ograničenje maksimalne površine poljoprivrednog gazdinstva?
Close Menu