Zaštita koštičavih voćnih vrsta protiv monilije u organskoj proizvodnji

pupoljci visnja

Zaštita u organskim voćnjacima mora se raditi pažljivo. Sredstva koja koristimo mogu ispoljiti fitotoksičan efekat na biljku u uslovima neadekvatnih doza i visoke reativne vlažnosti vazduha.

Kada je reč o primeni ovde treba biti pažljiv i pridržavati se preporuka stručnih lica jer svi oni mogu ispoljiti fitotoksičan efekat na biljku u uslovima neadekvatnih doza i visoke reativne vlažnosti vazduha.

Zaštita protiv monilije cveta koštičavih voćnih vrsta u organskoj proizvodnji

Da se podsetimo biologije

Monilinia laxa napada cvetove posle njihovog otvaranja.

Infekcija se ostvaruje preko žiga i stubića, ali se javlja i na delovima cveta koji izumiru: krunični listići, žig tučka, čašična loža i čašični listići, a infekcija može dalje u vlažnim uslovima da se širi na mladare i kasnije plodove.

Prezimi u obliku micelije u rak ranama u kori zaraženih grana i u mumificiranim plodovima.

Do infekcije dolazi pri temperaturama od 4-32 °C i uz prisustvo slobodne vode na površini cveta.

Četiri časa slobodne vode je potrebno na temperaturi od 20 °C za klijanje konidija, a za infekcije sedam slobodne vode na temperaturi od 20 °C i 18 h pri temperaturi od 10 °C.

Pored bitnih agrotehničkih mera kao što je orezivanje i spaljivanje zaraženih grana i uništavanje mumificiranih plodova zaoravanjem neophodna je i primena fungicida.

Kod svih registrovanih kontaktnih preparata je bitno da oni budu prisutni na površini biljnog tkiva pre sticanja uslova za infekciju.

U praksi je potrebno raditi 3 tretmana protiv monilije jednim od ovih preparata kod višnje i šljive: faza belih balona, pun cvet i precvetavanje.

Da bi se postigao zadovoljavajući efekat neophodna je i primena svih ostalih agrotehničkih mera koje su gore navedene i uz obavezan zimski tretman.

Kada je reč o primeni ovde treba biti pažljiv i pridržavati se preporuka stručnih lica jer svi oni mogu ispoljiti fitotoksičan efekat na biljku u uslovima neadekvatnih doza i visoke reativne vlažnosti vazduha.

Zaštita

Kad je u pitanju koncentracija preporuka je:

Bakar hidroksid: 0,5% u fazi belih balona, 0,03% puno cvetanje i 0,05% precvetavanje.

Sumporno krečna smeša: 1,5% u fazi belih balona, 1% puno cvetanje i 1% precvetavanje.

Soda bikarbona: 0,8% u fazi belih balona, 0,8% puno cvetanje i 0,8% precvetavanje.

Kvašljivi sumpor: 0,75% u fazi belih balona, 0,4% puno cvetanje i 0,6% precvetavanje.

Sumporno krečna mešavina jedina ima kurativni efekat 20-52 sata nakon infekcije, dok bakar, soda i sam sumpor su klasični protektivni fungicidi.

Što se tiče same efikasnosti, bakar hidroksid je dao dobar efekat u fazi belih balona, sumporno krečna mešavina se najbolje pokazala u fazi punog cvetanja, a soda bikarbona u precvetavanju.

Međutim, i drugačiji redosledi primene fungicida u ogledima su takođe dali dobre rezultate, pa čak i kada se radilo sa ponavljanim tretmanima jednog te istog fungicida.

Napomena: svaka proizvodna godina je specifična i svaka primena hemijskih sredstva zahteva prethodnu konsultaciju sa stručnim licem iz oblasti zaštite bilja.

Dušan Stojanović mast. inž. poljoprivrede za zaštitu bilja

psss.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?