logo organski proiyvod

Veći podsticaji po hektaru za organske proizvođače

Izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju povećani su podsticaji i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju.

Izmene se odnose na podsticaje u biljnoj proizvodnji koji su povećani i biće veći za 120 % od iznosa za podsticaje u konvencionalnoj proizvodnji.

Prema prethodnom pravilniku podsticaji su iznosili 70 % više u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.

Promena se odnosi i na maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Izmenom Pravilnika ovaj iznos je povećan na 228.800 dinara. Pre izmene maksimalan iznos podsticaja po korisniku je bio 136.000 dinara.

Zahtev za podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji, podnosi se jedanput godišnje, Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Prema pravilniku pravo na podsticaje mogu da ostvare preduzetnici i fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Uslovi koje moraju da ispune potencijalni korisnici su:

1) da su sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključili ugovor o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da su zaključili ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

 

 

 

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu