Principi organskog stočarstva i zasnivanje ove proizvodnje

principi organskog stocarstva
Principi organskog stočarstva podrazumevaju poštovanje određenih pravila.

Zasnivanje organske stočarske proizvodnje

Da bi se zasnovala organska stočarska proizvodnja neophodno je obezbediti ishranu životinja na pašnjacima ili drugom zemljištu na kome se proizvodi stočna hrana. Hrana se može nabavljati  i sa drugih gazdinstava ukoliko su i ona pod kontrolom sertifikacione organizacije.
Uključivanje stočarske proizvodnje u organsku proizvodnju može početi najmanje godinu dana od dana uključivanja zemljišnih percela u organsku poljoprivredu, odnosno kada se obezbedi organski proizvedena hrana za stoku sa navedenih parcela.
Sakupljanje divljih biljnih i životinjskih vrsta iz prirodnih staništa smatra se metodom organske proizvodnje ako staništa nisu tretirana drugim sredstvima tri godine pre sakupljanja (izuzev onim sredstvima koja su dozvoljena zakonom), i ako sakupljanje ne utiče na stabilnost prirodne sredine ili održavanja vrste u oblasti sakupljanja.
Proizvodi lova divljih životinja ne smatraju se proizvodima organske proizvodnje.
Za organsku proizvodnju mora se izvršiti izbor vrsta i sorti bilja koje su prilagođene agroekološkim uslovima.
Seme i sadni materijal bi trebalo da potiču iz organske proizvodnje, ali ukoliko se ne mogu naći na tržištu u prelaznom periodu se mogu koristiti i oni iz konvencionalne proizvodnje (ako nisu hemijski tretirani) uz odobrenje kontrolora sertifikacione organizacije, odnosno ministarstva ukoliko se radi o sertifikovanoj proizvodnji.
Takođe, za organsku stočarsku proizvodnju, odnosno pčelarstvo, ribarstvo, živinarstvo i dr. neophodno je izvršiti izbor vrsta i rasa životinja koje imaju visok prag adaptacije na lokalne uslove i koje su otporne na bolesti. Prednost prilikom odabira imaju domaće rase životinja a cilj je da se izbegnu specifične bolesti ili zdravstveni problemi koji su karakteristični za vrste i rase koji se gaje u konvencionalnoj proizvodnji.
U organskoj proizvodnji dobrobit životinja ima visok prioritet. Pre svega životinjama treba obezbediti uslove za njihov rast i razvoj u skladu sa prirodnim genetskim potencijalom. To podrazumeva poštovanje fizioloških i ekoloških potreba životinja i stvaranje uslova za ispoljavanje prirodnih funkcija i ponašanja.
Pri organizovanju organske stočarske proizvodnje prednost se daje domaćim (autohtonim) rasama koje su adaptirane na lokalne uslove gajenja i otporne na bolesti.
Broj životinja na organskom gazdinstvu povezan je sa površinom, kako bi se izbegle industrijske farme i preterano izlučivanje nitrata u zemljište i podzemne vode.

Principi organskog stočarstva:

– Vrste  i rase životinja treba da budu prilagođene lokalnim uslovima gajenja,

– Životinje treba da vode poreklo iz organskog sistema uzgoja,

– Objekti za smeštaj i držanje životinja treba da budu prilagođeni određenoj životinjskoj vrsti (dovoljno prostora, svetla i i mogućnosti za boravak napolju),

– Životinje se hrane organski proizvedenom hranom sa sopstvenog imanja ili sa imanja u regionu,
– Zabranjena je preventivna upotreba antibiotika i drugih lekova, kao i upotreba hormona,
– Intenzivni sistemi uzgoja životinja nisu dozvoljeni.

Pripremila: Kosovka Jakšić dipl. inž. poljoprivrede

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede