Organska proizvodnja i ekologija

organsko

Vrste komposta u organskoj proizvodnji

U organskoj proizvodnji kompost se vrlo često koristi. On služi kao đubrivo, kao sastavni deo zemljišnih sistema i kao materijal za nastiranje zemljišta. U zavisnosti od materijala koji se koristi za kompostiranje,

organsko

Detaljnije
organsko povrće

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji

Suštinu zaštite biljaka čine metode integralne zaštite, uz primenu različitih bioloških sredstava za zaštitu.

 Zelenišno đubrenje predstavlja zaoravanje sveže nadzemne mase biljaka koje se posebno gaje za ovu namenu sa ciljem da se zemljište obogati

organsko povrće

Detaljnije
vinova-loza-grozdje-vitis-vinifera

Organska proizvodnja grožđa

Tržište organske hrane u svetu svake godine beleži sve brži rast, dok su cene organskih proizvoda obično veće od 30-80% u odnosu na cene standardnih proizvoda. U našoj zemlji postoji veliki potencijal za proizvodnju grožđa po organskim principima.

vinova-loza-grozdje-vitis-vinifera

Detaljnije
organsko povrće 2

Organska proizvodnja je šansa za male posede

Naša zemlja ima ogromne potencijale za razvoj organske proizvodnje. Ali, potencijali nisu dovoljni. Prioritet je napraviti dobar sistem koji će omogućiti da svi koji žele da se bave ovom proizvodnjom u najkraćem roku počnu da proizvode.

organsko povrće 2

Detaljnije

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu