Organska proizvodnja grožđa

vinova-loza-grozdje-vitis-vinifera

Tržište organske hrane u svetu svake godine beleži sve brži rast, dok su cene organskih proizvoda obično veće od 30-80% u odnosu na cene standardnih proizvoda. U našoj zemlji postoji veliki potencijal za proizvodnju grožđa po organskim principima.

vinova-loza-grozdje-vitis-vinifera

Zabrinjava činjenica da smo tek 1% obradivog zemljišta sertifikovali za organsku proizvodnju.

Uzgoj vinove loze po principu organske proizvodnje podrazumeva proizvodnju zdravog grožđa, a zatim i kvalitetnog vina. Takva proizvodnja podrazumeva poštovanje brojnih standarda koji zabranjuju upotrebu mineralnih đubriva i sintetičkih pesticida, dok je obrada zemljišta na kom se uzgaja vinova loza dozvoljena, ali u najmanjoj mogućoj meri.

Jedan vinograd u organskoj proizvodnji mora da ispunjava određene i veoma bitne uslove.

Vinograd mora biti dovoljno udaljen od industrijskih zagađivača, od puta i zasada koji se uzgajaju i tretiraju na uobičajen način. Sadržaj štetnih materija u zemljištu mora biti ispod propisanih vrednosti. To znači da ako ste predhodne godine na tom zemljištu koristili sintetičke hemijske preparate, to isto zemljište se može koristiti za organsku proizvodnju grožđa tek posle tri godine.     

Za podizanje vinograda po principu organske poljoprivrede najpovoljnije su blage kosine i padine okrenute ka jugu, jugoistoku i jugozapadu.

Priprema zemljišta za sadnju počinje podrivanjem na dubini od oko 70 cm. Ovom obradom ne narušava se struktura i ne izbacuje se na površinu donji sloj zemljišta.

Pošto zemljištu na kome se podižu vinogradi obično nedostaje organska materija, takvom zemljištu je na početku neophodno dodati humus. Optimalni sadržaj humusa je od 3-4%.

Za zasnivanje vinograda koriste se samo kvalitetne sadnice, koje su proizvedene u strogo kontrolisanim uslovima i testirane na viruse. Kalem treba da je dobro razvijen, neoštećen, sa tri do pet osnovnih žila.     

Važna karakteristika organske proizvodnje je što je obrada svedena na najmanju moguću meru. Naime, čestom upotrebom mehanizacije zemljište na kome raste vinova loza postaje sve nabijenije, a to u mnogome ograničava aktivnost i kretanje korisnih mikroorganizama u dubljim slojevima zemljišta.    

Za ishranu vinove loze koriste se isključivo organska đubriva (stajsko đubrivo, kompost, zelenišno đubrivo, biljni rastvori). Važno je da u ovim đubrivima nema ostataka pesticida, semenskog korova i štetočina.

Glišić Dragoljub, Savetodavac voćarstva i vinogradarstva

www.psss.rs

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede