Objavljen Javni poziv za istraživače u oblasti organske proizvodnje

povrtarka

Javni poziv je otvoren do 19. avgusta 2019. godine. Istraživanja mogu obuhvatiti proizvodnju i preradu organske hrane.

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi Selenča – Eko Agri Centar Selenča raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju istraživačkih radova u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane u okviru projekta „Innovations in Eco Food Systems for Sustainable Production and Safety Environment“ (InoEcoModel) finansiran od strane Višegradskog fonda. (Ref.No:21910376)

Ovim Javnim pozivom pozvani su svi zainteresovani da pošalju svoje ideje u  za istraživanje inovacija u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane.

Opšti cilj: Razvoj inovativnih rešenja primenjivih u organskoj proizvodnji sa ciljem podizanja produktivnosti i konkurentnosti u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane.

Specifični ciljevi: unapređenje kvaliteta organske proizvodnje, povećanje sirovinske baze, obezbeđivanje uslova za kontinuirano snabdevanja tržišta, povećanje konkurentnosti, promocija važnosti istraživanja u oblasti organske proizvodnje, uključivanje mladih stručnjaka u istraživačke procese, razvoj novih proizvoda i dr.

Svi aplikanti treba da pošalju Prijavu koja će sadržati:  Ime i prezime, mesto, kontakt telefon, e-mail adresu, kratku biografiju (najviše na ½ stranice A4 formata)  i kratak opis svog istraživačkog predloga (ne više od 2 strane A4 formata u slobodnoj formi).

Opis istraživačkog predloga treba da objedini: osnovni cilj projekta,  opis aktivnosti na razvoju projekta, očekivane rezultate i vremenski okvir realizacije, relevantnost i održivost projekta, resursi potrebni za realizaciju, primenjivost rezultata istraživanja u praksi i sl.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju aplikanti iz Republike Srbije i Republike Hrvatske, koji  imaju ideje za inovacije u organskoj proizvodnji.

Prijave se mogu podnositi i zajednički (istraživač + farmer ili tim istraživača + farmer).

Istraživanja mogu obuhvatiti sve sektore primarne organske proizvodnje, kao i preradu organske hrane.

Aplikanti iz Republike Srbije svoje prijave šalju na adresu: Eko Agri Centar, Maršala Tita bb, 21425 Selenča, ili na e-mail: kjelena.bac@gmail.com; facara.libuska@gmail.com; organic.jg@gmail.com.

Javni poziv je otvoren mesec dana: od 19. jula 2019. do 19. avgusta 2019. godine. Svi predlozi podneti zaključno sa 19.08.2019.g. biće uzeti u razmatranje i odlučivanje.

Prijave se podnose putem aplikacionog formulara koji je sastavni deo ovog poziva.

Ukoliko prijave budu poslate poštom, validan će biti datum predaje pošiljke u pošti.

Aplikanti iz Republike Hrvatske, tekst Javnog poziva i sve druge bitne informacije mogu dobiti na sajtu Centra www.ekocrep.eu.

Izbor radova   

Eksperti će izabrati maksimalno 20 radova (10 u Srbiji i 10 u Hrvatskoj) prema sledećim kriterijumima:

  • nivo posedovanja formalnog i neformalnog obrazovanja u oblasti organske  proizvodnje,
  • originalnosti ideje koja će da unapredi način i tehnologiju proizvodnje uz primenu novih naučnih i tehničkih dostignuća, moderne tehnologije i obnovljivih izvora energije, novi inovativni proizvodi i sl.  

Odluke će se donositi objektivno i transparentno.

Odabrani kandidati će zaključiti ugovor kojim će biti regulisani odnosi između EkoAgriCentra i kandidata.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu EkoAgri Centra www.eac.rs i Centra za razvoj ekološke proizvodnje www.ekocrep.eu,  najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, a svi učesnici konkursa biće pisanim putem obavešteni o rezultatima.

Svi radovi koji budu odabrani od strane eksperata biće korišćeni u daljnjoj realizaciji projekta i biće objavljeni bez posebnog daljeg pitanja i saglasnosti aplikanta.

Učesnicima čiji radovi budu odabrani pripada:

  1. Pravo na prisustvo edukacijama na kojima će se njihovi radovi detaljnije analizirati, ispitivati i usavršavati i to uz prisustvo experata iz Srbije, Hrvatske, Slovačke, Poljske i Ukrajine.
  2. Pravo na studijsko putovanje u Slovačku ili Poljsku (zavisno od teme rada i sektora na koji se on odnosi) radi posete relavantnim ustanovama i sticanje novih saznanja iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Prilikom realizacije studijskog putovanja učesnicima je obezbeđen prevoz, smeštaj i hrana.

Promocija rezultata istraživanje 

Promocija rezultata istraživanja vršiće se uporedo u Srbiji i u Hrvatskoj.

Promo brošure koje će biti pripremljene u ovu svrhu obuhvatiće sve istraživačke projekte iz Srbije i Hrvatske i prezentovaće njihove rezultate.

Takođe, uspostaviće se jedinstvena E-platforma koja će pratiti tok projekta, aktivnosti, istraživanja i svaki prihvaćen case study projekat.

Nakon sprovedenih istraživanja, platformu će koristiti i istraživači i poljoprivrednici, služiće za međusobnu razmenu iskustava i rezultata, njihovo povezivanje, diskusiju i sl.

Na platformi će biti postavljeni i svi materijali edukativnog karaktera koji budu primenjivani u projektu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?