organsko povrce 3

Nova Uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji

Evropsko veće je usvojilo novu Uredbu o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda.

Uredba će se primenjivati od 1. januara 2021. godine, prenosi Direkcija za nacionalne referentne laboratorije.

Uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji

(Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007).

Šta će se promeniti novom uredbom koja će se primenjivati od 2021. godine?

  • Pravila o proizvodnji biće pojednostavljena i dalje usklađena putem ukidanja izuzetaka i odstupanja;
  • kontrolni sistem će se ojačati zahvaljujući strožim merama opreza i širim proverama na osnovu rizika duž celog lanca snabdevanja;
  • proizvođači u trećim zemljama moraće da se pridržavaju istih pravila kao i proizvođači u EU;
  • predmet nove regulative biće šira lista proizvoda (npr. so, pčelinji vosak, listovi vinove loze) kao i dodatna pravila proizvodnje (npr. za jelene, zečeve i živinu);
  • sertifikacija će biti lakša za male poljoprivrednike, zahvaljujući novom sistemu grupnog sertifikovanja;
  • kako bi se smanjio rizik od slučajne kontaminacije pesticidima koristiće se jedinstven pristup;
  • odstupanja za proizvodnju u gredicama u staklenicima biće ukinuta.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu