Konkurs NLB banke za razvoj organske proizvodnje otvoren do 5. maja 2017.

organsko povrce

Konkurs za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane NLB Banka organizuje šesti put. Prijave do 5. maja 2017.

 NLB Organic konkursom NLB Banka želi da podrži i pomogne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, da doprinese njenoj promociji i time podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da obogate znanja i povećaju  mogućnost da prošire svoju proizvodnju i preradu organske hrane.

Cilj konkursa je da poljoprivredni proizvođači i prerađivači organske hrane osmisle ideju koja može da doprinese razvoju njihove proizvodnje, a najbolji projekti će dobiti nagrade koje će im omogućiti da svoju ideju lakše započnu i uspešnije realizuju.

Najbolji projekti biće nagrađeni

Najbolji projekti, po oceni stručnog žirija, biće nagrađeni na sledeći način:

 1. nagradom u iznosu neto 1.000.000 RSD (od čega se 300.000 RSD isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u NLB Banci, a ostatak od 700.000 RSD po priloženim fakturama vezanim za projekat).
 2. nagradom u iznosu neto 300.000 RSD (isplata na tekuci račun u NLB Banci)
 3. nagradom u iznosu neto 200.000 RSD (isplata na tekući račun u NLB Banci)

Smernice kojima će se rukovoditi Stručna komisija pri izboru najboljeg projekta na VI Konkursu organske proizvodnje i prerade hrane

Osnovne:

 • Projekat mora biti u skladu sa osnovnim principima organske proizvodnje i prerade hrane
 • Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo sertifikovano za organsku proizvodnju ili u procesu sertifikacije (individualni i grupni sertifikati)
 • Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom

Dodatne:

 • Prednost imaju proizvođači koji proizvode i gaje domaće – autohtone sorte biljaka i rase životinja
 • Povezanost više vrsta proizvodnje (biljna – stočarska – prerada)
 • Realna izvodljivost projekta – da se nagradom može većim delom ili kompletno završiti
 • Veći broj članova porodice uključen u proizvodnju

Propozicije konkursa

Na Konkurs se mogu prijaviti svi individualni poljoprivredni proizvodjači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, i koji su sertifikovani za organsku proizvodnju i preradu hrane, kao i oni koji su u procesu sertifikacije. To uključuje i male proizvođače kooperante.

Projekti se dostavljaju do 5. maja 2017. godine.  

Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje.

Projekat se može predati na sledeće načine:

 1. Elektronski putem na e-mail adresu:  organic@nlb.rs 
 2. Poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd sa naznakom „Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane“.

Svi učesnici će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima Konkursa.

Elementi projekta

Projekat mora da sadrži sledeće elemente

 • Kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
 • Ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta
 • Detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
 • Troškove realizacije projekta
 • Očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije projekta
 • Potvrda o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava
 • Za individualne proizvođače: dokaz o sertifikaciji ( sertifikat o organskoj proizvodnji) ili zaključen ugovor sa sertifikacionom  kućom kao dokaz da je sertifikacija u toku.
 • Za proizvođače kooperante: grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

 

Obrazac za pripremu projekta preuzmite OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?