Podešavanje pluga po dužini i širini – Saveti

plužno telo

Podešavanje pluga u vertikalnoj i horizontalnoj ravni

Za osnovnu obradu najčešće koristimo plug. Ovom operacijom režemo deo nepooranog tla, pravimo brazdu, plasticu izdižemo, preokrećemo, mrvimo. Cilj osnovne obrade je stvaranje povoljnih vodno-vazdušnih osobina sloja zemljišta u kojem ćemo uzgajati biljke.

Kako bismo ovaj posao kvalitetno uradili potrebno je da podesimo plug po vertikalnoj i horizontalnoj ravni. Savete kako to da uradimo saznajemo od Željka Lazića, dipl. inž. mehanizacije, savetodavca PSSS.

oranje

Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni – po dužini

Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni vrši se gornjom traktorskom polugom hidraulika – toplingom. Plug se postavi u horizontalan položaj u odnosu na zemljište, tako da sva plužna tela leže u istoj ravni i rade – oru na istoj dubini. Radi toga treba kontrolisati razmak između vrhova raonika i grede rama, koji moraju biti jednaki kod svih plužnih tela.

Ako je plug nagnut napred “pobijen na nos” težiće da dublje ponire u zemljište. Ako je zabačen pozadi onda će prednje plužno telo raditi pliće, pa topling treba produžiti.

Dubina rada se reguliše pomoću male ručice hidraulika za kontrolu dubine rada, kod traktora koji imaju klipnu pumpu hidraulika (kao kod IMT). Kod traktora koji imaju zupčastu pumpu hidraulika (kod Rakovice), ne može da se kontroliše dubina rada pomoću hidraulika, već na plugu mora da postoji točak za regulisanje dubine rada (podizanjem i spuštanjem točka).

Podešavanje pluga u horizontalnoj ravni – po širini

Pravilan položaj prednjeg plužnog tela je kada je peta (kraj) raonika u istoj liniji sa unutrašnjom stranom prednjeg i zadnjeg točka traktora, to jest da ih ta linija dodiruje. Tada se kaže da se linija vuče traktora i linija otpora pluga poklapaju i da je plug dobro podešen. To se lako može proveriti postavljanjem kanapa ili letve i dovođenje pluga u taj položaj.

Ako peta prelazi preko te linije, brazda je uska, plug ide u desnu stranu, a traktor vuče u levu. Pomeranjem tela pluga po poprečnoj osovini, pravac plužnih tela ostaje isti samo se povećava ili smanjuje širina radnog zahvata. Širinu brazde treba povećati pomeranjem ručice po lučnoj nazubljenoj ploči ili pomoću ručice sa navojnim vretenom.

Kod nekih plugova širina brazde podešava se pomeranjem pluga po gredi na kojoj se nalaze rupe radi stavljanja pluga u najpovoljniji položaj. Ako se na ovaj način ne postigne poklapanje linija vuče i otpora, onda se vrši pomeranjem noseće grede, uz predhodno odvijanje zavrtanja na graničniku (kod IMT plugova).

Pojedini plugovi se podešavaju na taj način što se izvadi utvrđivač i plug se pomera u levu ili u desnu stranu (kod nekih plugova koje proizvodi Lemind, Batuje i OLT). Na taj način smanjuje se ili povećava širina brazde prvog plužnog tela. Plužna tela moraju biti istih dimenzija i svi razmaci na njihovim delovima moraju biti jednaki. Ovo se odnosi na razmake između gornjih ivica prednjih i zadnjih krajeva raonika, razmaci između zadnjih krajeva plužnih dasaka. Sva plužna tela moraju da rade na istoj dubini.

Položaj pluga u brazdi reguliše se pomoću desne ručice hidraulika traktora. Zid brazde u odnosu na dno mora uvek da bude pod pravim uglom.

Pročitajte o optimalnoj dubini osnovne obrade po sistemu zasnivanja i obnavljanja ornice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?