Konkurs za nabavku konstrukcije i opreme za zaštićene prostore

Plastenici porodice Čipak

KONKURS za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.

 
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za: sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

Visina i namena sredstava   

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzimaju se prihvatljivi troškovi investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za tačke 1–6 zbirno jeste 750,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 1.200.000,00 dinara po prijavi, odnosno ne može biti veći od 1.320.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim
uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje tačka 7 jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi odnosno do 660.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 1.800.000,00 dinara odnosno do 1.980.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);

2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. mreže za senčenje objekta;

5. sisteme za navodnjavanje „kap po kap”, sisteme za mikrokišenje;

6. instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

7. sistem za zagrevanje.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više tačaka u okviru konkursa.

Ko može da koristi sredstva iz ovog konkursa?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Gde potražiti više informacija?

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.
Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti sa internet adrese (www.psp.vojvodina.gov.rs )

TEKST KONKURSA POGLEDAJTE OVDE

OSTALI KONKURSI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA YA POLJOPRIVREDU

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?