Fito farmacija


syngenta
krave pasu

Uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov

U 2017. godini pravo na podsticaj se ostvaruje ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Pravilnikom se bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaj ostvaruje za oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja u periodu od 15. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Izuzetno u 2017. godini pravo na podsticaj se ostvaruje ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

PRAVILNIK

Oznake:, , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

„Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2018“ u prodaji

"Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2018" - nova znanja, dostignuća, iskustva ...
Detaljnije

Najave događaja

Traktorijada u Banatskom Novom Selu u nedelju 15. jula

"TRAKTORIJADA 2018", manifestacija poljoprivrede i agromehanizacije održaće se u Banatskom Novom Selu, u nedelju 15. jula 2018. Početak u 9.30 časova ...
Detaljnije