Fito farmacija
krave pasu

Uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov

U 2017. godini pravo na podsticaj se ostvaruje ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Pravilnikom se bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaj ostvaruje za oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja u periodu od 15. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Izuzetno u 2017. godini pravo na podsticaj se ostvaruje ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

PRAVILNIK

Oznake:, , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga: „Ređe gajene vrste povrća“

Nova knjiga iz edicije Organsko baštovanstvo ...
Detaljnije

Najave događaja

Savetovanje „Dobar dan domaćine“ 17. i 18. januara (TEME savetovanja)

Naučno-stručno savetovanje „Dobar dan domaćine” održaće se 17. i 18. januara na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu – Departmanu za ratarstvo ...
Detaljnije